Σταθμοί Συμπίεσης

Σταθμοί συμπίεσης φυσικού αερίου

Κατασκευάζονται  ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης, από τις οποίες εξαρτάται ο απαραίτητος εξοπλισμός για να ξεκινήσει η διανομή φυσικού αερίου στον τελικό χρήστη. Ο σταθμός συμπίεσης είναι ένα σύστημα τοποθετημένο σε μία μόνιμη κατασκευή η σε compact container ανάλογος με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Το σύστημα αυτό, εισπνέειφυσικό αέριο από το δίκτυο διανομής,και το συμπιέζει  έως περίπου στα 200 bar για να βελτιστοποιήσει και να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας φυσικού αερίου μέχρι την τελική χρήση.

Άνοιγμα