Καλώς ήλθατε
στην Italmetano-Hellas S.A.

Διανομή συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

Διανομή συμπιεσμένου φυσικού αερίου

Η  «ΙΜ-HELLAS» αναλαμβάνει τη συμπίεση, τη μεταφορά και την αποσυμπίεση φυσικού αερίου σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και θερμοκήπια που βρίσκονται εκτός δικτύου διανομής, προσφέροντας αδιάλειπτα και σε συμφέρουσες τιμές και τις τρεις υπηρεσίες.

Η συμπίεση γίνεται στον ιδιόκτητο σταθμό συμπίεσης στην οδό Υγείας στη Λάρισα. Η χρήση συμπιεστή ικανού μεγέθους δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εξυπηρέτησης πολλών καταναλωτών.

Η μεταφορά του συμπιεσμένου φυσικού αερίου γίνεται με τη χρήση ιδιόκτητων ειδικών οχημάτων εφοδιασμένων με ειδικές συστοιχίες φιαλών. Τόσο τα οχήματα όσο και οι συστοιχίες φιαλών διαθέτουν τις απαραίτητες ειδικές πιστοποιήσεις και χειρίζονται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Οι συστοιχίες δρουν ως δεξαμενή και η αποσυμπίεση γίνεται στο χώρο του καταναλωτή με την εγκατάσταση έναν ή περισσοτέρων σταθμών αποσυμπίεσης, ανάλογα με τις ανάγκες του, τηρώντας πάντα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Emergency 7/24

Υπηρεσία άμεσης τροφοδότησης καταναλωτών σε περίπτωση βλάβης, με τη δυνατότητα κάλυψης κτιρίων, βιομηχανιών, επιχειρήσεων καθώς και ολόκληρων περιοχών. Η «ΙΜ-HELLAS» διαθέτει αφοσιωμένο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρέχει τον μικρότερο δυνατό χρόνο ανταπόκρισης.