Διανομή

Η  «ΙΜ-HELLAS» αναλαμβάνει τη συμπίεση, τη μεταφορά και την αποσυμπίεση φυσικού αερίου προσφέροντας  συμφέρουσες τιμές και τις τρεις υπηρεσίες. Η συμπίεση γίνεται στον ιδιόκτητο σταθμό συμπίεσης στην οδό Υγείας στη Λάρισα. Η χρήση συμπιεστών ικανού μεγέθους δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εξυπηρέτησης πολλών καταναλωτών.

Η μεταφορά του συμπιεσμένου φυσικού αερίου γίνεται με τη χρήση ιδιόκτητων ειδικών οχημάτων εφοδιασμένων με ειδικές συστοιχίες φιαλών. Τόσο τα οχήματα όσο και οι συστοιχίες φιαλών διαθέτουν τις απαραίτητες ειδικές πιστοποιήσεις και χειρίζονται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό. Οι συστοιχίες δρουν ως δεξαμενή και η αποσυμπίεση γίνεται στο χώρο του καταναλωτή με την εγκατάσταση ενός  σταθμού αποσυμπίεσης, ανάλογα με τις ανάγκες του, τηρώντας πάντα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Η εταιρεία μεταφέρει πάνω από 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αεριού ετήσιος σε μικρούς δήμους, πεδινών  και  ορεινών, λόγω του υψηλού κόστους σύνδεσης δεν συνδέονται με αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, η ITALMETANO-HELLAS είναι σε θέση να εγγυάται αδιάλειπτη ροή  και λειτουργίας.

Το φυσικό αέριο είναι η πιο πράσινη πηγή ενέργειας μεταξύ των ορυκτών καυσίμων: η καύση του απελευθερώνει μόνο διοξείδιο του άνθρακα και ατμό.

Η χρήση αυτού  του καυσίμου είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Με τη χρήση φυσικού αερίου, είναι δυνατή η εύκολη κάλυψη των πιο διαφορετικών αναγκών στο σπίτι, στον τριτογενή τομέα, στη βιομηχανία, για την παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών.  Η ITALMETANO-HELLAS, με αρκετά χρόνια εμπειρίας, είναι σε θέση να  μεταφέρει αδιάληπτα  μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια.

Ευκολία εξυπηρέτησης, αξιοπιστία, ασφάλεια και επαγγελματισμός, για αυτούς τους λόγους όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την ITALMETANO-HELLAS, σχεδιασμένο να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ITALMETANO-HELLAS διανέμει συμπιεσμένο φυσικό αέριο σε πρατήρια εκτός δικτύου διανομής, ενώ παράλληλα φροντίζει για την τροφοδότηση  και την τελική διαχείριση των πρατηρίων.

ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ  24/7

Η ITALMETANO-HELLAS πραγματοποιεί επείγουσες τροφοδοσίες  για μεγάλες διεθνής εταιρείες διανομής φυσικού αερίου, εταιρείες, βιομηχανίες και δήμους, σε περιπτώσεις διακοπής της κανονικής παροχής φυσικού αερίου λόγω ζημιών, συμβάντων και φυσικών καταστροφών ή για προγραμματισμένη συντήρηση. Η τοποθεσία στο κέντρο της χώρας επιτρέπει στο προσωπικό να λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλη την εθνική επικράτεια.

Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως με το υπουργικό διάταγμα ΦΕΚ 1809 21/5/2018, τις κατευθυντήριες γραμμές αναφοράς CIG και τη νομοθεσία ADR για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η ασφάλεια αυτών των προμηθειών στο σύνολό της και η ασφάλεια των χειριστών βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας λήψης αποφάσεων και λειτουργίας.

Η «ΙΜ-HELLAS» διαθέτει αφοσιωμένο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρέχει τον μικρότερο δυνατό χρόνο ανταπόκρισης.

Άνοιγμα